VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - MÁY CÔNG TRÌNH

    Cứu hộ giao thông Bắc Giang, ngoài công tác cứu hộ còn nhận cẩu hàng, bốc, xếp, dỡ và vận chuyển hàng hóa, kể cả các hàng hóa siêu trường, siêu trọng.